घरगुती ग्राहकांना तीन हप्त्यात वीज बिल भरण्याची सवलत

भं.प./ प्रतिनिधी नागपूर : लॉकडाउन काळातील एकत्रित् ा वीज बिलामुळे संभ्रमात असणाºया वीज ग्राहकांना दिलासा देत घरगुती ग्राहकांना तीन हप्त्यात वीज बिलभरण्याची तसेच एकरकमी वीज बिल भरल्यास २ टक्के सूट देण्याची सवलत ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्यानुसार जून २०२० घरगुती ग्राहकांसाठी वीजबिल भरण्याची पघ्दत निश्चित करण्यात आली आहे.त्यानुसार घरगुती ग्राहकांसाठी ३ हप्त्यांमध्ये वीजबिल भरण्याची सवलत, महावितरणच्या कार्यालयात जाण्याची ग्राहकांना कोणतीही गरज नाही.तसेच कुठल्याही वीजबिल भरणा केंद्रावर जाऊन कमितकमी वीजबिलाच्या १/३ रक्कम भरता येईल.संपूर्ण वीजबिल एकाचवेळी भरल्यास २ टक्क्यांची वीजबिलामध्ये सूट देण्यात येईल.

याशिवाय ज्या ग्राहकांनी या अगोदर संपूर्ण रक्कमेच्या वीजबिल भरले असल्यास, त्यांना देखील ती सूट त्यांच्रूा वीजबिलामध्ये देण्यात येईल. जे घरगुती ग्राहक लॉकडाऊनमुळे आपल्या मूळगावी गेल्यामुळे त्यांचा वीजवापर हा अगदी कमी झाला आहे. तरी त्यांना मीटर रीडिं ग न घेतल्यामुळे मागील वीजवापरानुसार सरासरी वीजबिल देण्यात आले आहे. अशा ग्राहकांच्या वीजमीटरचे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेऊन, त्यांचे वीजबिल दुरूस्त करण्यात येतील. वीज नियामक आयोगाने कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची प्रत्यक्ष जागेवर जावून मीटर वाचन व वीज बिल वितरण न करण्यास महावित् ारणला आदेश दिले होते.लॉकडाऊ नच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महावितरणने मिटर रीडींग व देयक वाटपाचे काम बंद ठेवल्याने एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीज वापराची देयके आकारण्यात आलेली आहेत.

१ जून २०२० पासून शासनातर्फे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर भागात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने महावितरणने ग्राहकांना मिटर रीडींगनुसार वीज देयक देण्यासाठी १ जून २०२० पासून प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीने व शासनाने कोविड १९ संदर्भात वेळोवळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करुन मिटर रीडींग, वीज देयके वाटप तसेच वीज देयक संकलन केंद्रे पुन्हा सुरु केलेली आहेत.माहे जून-२०२० मध्ये देयकाची रक्कम जास्त दिसण्याचे कारण म्हणजे लॉकडाऊन काळात (एप्रिल व मे महिना) आलेली सरासरी देयके ही कमी सरासरी युनिटने ( डिसे. जाने. व फेब्रुवारी ) हिवाळया तील वीज वापरावर दिलेली आहेत आणि दुसºया बाजूला घरगुती ग्राहकांच्या विजेच्या वापरात हङ्म१‘ ा१ङ्मे ऌङ्मेी व उन्हाळयामुळे मागच्या वर्षी पेक्षा वाढ झालेली आहे जी माहे जून-२०२० च्या बिलात दिसून येते आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *