जन्माष्ठमी..

संपूर्ण देशात जन्माष्ठमी मोठया उत्साहात साजरी करण्यात आली. जन्माष्ठमीनिर्मित हर्ष शैलेश तलमले रा. नागपूर या ३ वर्ष २ महि़न्याच्या बालकाने असे बालकृष्णाचे असे रुप प्रस्तुत करून अनेकांचे मन मोहून टाकले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *