About Us

संस्थापक-स्व. रमेश महादेवराव चेटुले दैनिक भंडारा पत्रिका प्रकाशन, मालक, मुद्रक श्रीमती कल्पना रमेश चेटुले यांनी हे वृत्तपत्र राकेश प्रिटींग प्रेस, राजीव गांधी चौक (तकिया वार्ड), साई मंदिरसमोर, भंडारा येथे मुद्रीत करुन राजीव गांधी चौक (तकिया वार्ड), साई मंदिरसमोर भंडारा येथे प्रकाशित केले. NR/NPMF/45/2015-2017 रजिस्ट्रेशन नं.-६७५५५/९६ (दैनिक भंडारा पत्रिका मध्ये प्रकाशित होणाºया लेख, बातमी, स्तंभलेखन आदींना संपादक सहमतच असेल असे नाही. तेव्हा न्यायालयीन प्रकरणांचा वाद भंडारा न्यायालयातून चालविण्यात येईल.)

संपादक-राकेश आनंद चेटुले

E-mail:- bhn.patrika@gmail.com